جریمه نقدی برای تیم بسکتبال پالایش نفت آبادان

تیم های بسکتبال پتروشیمی بندرامام و نفت آبادان با حکم کمیته انضباطی فدراسیون بسکتبال با جریمه نقدی روبرو شدند.

دیدار تیمهای پتروشیمی بندر امام و پالایش نفت آبادان در هفته چهارم از دور سوم لیگ برتر که در آبادان برگزار شد با حاشیه هایی همراه بود که در همین خصوص کمیته انضباطی تشکیل جلسه داد و آرای زیر را صادر کرد:

کمیته انضباطی فدراسیون که با نظر اکثریت اعضاء و نمایندگان وزارت ورزش و جوانان اتخاذ شده است با استناد به گزارش نماینده فدراسیون و ناظر مسابقه بین تیمهای پتروشیمی بندرامام و پالایش نفت آبادان، علی رغم اتخاذ تمهیدات لازم از جمله تشکیل جلسه در صبح روز مسابقه با حضور سرپرستان هر دو تیم و کادر اجرایی و تنظیم صورت جلسه مبنی بر تعهد به حفظ آرامش و حضور تعداد کافی مامور انتظامی و اختصاص ده درصد فضای سالن جهت تماشاگران تیم میهمان که به امضای نامبردگان رسیده و تاکید ناظر و نماینده فدراسیون درخصوص خروج تیمها از زمین مسابقه بلافاصله پس از پایان مسابقه و مراجعه آنان به رختکن و پرهیز از هرنوع حاشیه ، با این وجود تماشاچیان تیم صنعت نفت آبادان نسبت به تیم میهمان الفاظ ناشایستی به کار برده و اشیائی را به داخل زمین پرتاب کردند و با اتمام مسابقه تیم پتروشیمی زمین مسابقه را ترک نکرده و در زمین به شادمانی پرداختند که حرکات آنان منجر به تحریک تیم مقابل و تماشاچیان گردیده و پرتاب صندلی و اشیاء به داخل زمین و برخورد آن به یکی از بازیکنان تیم میهمان، منجر به مجروح شدن وی گردید.

کمیته ضمن بررسی همه جانبه موضوع و توجه به اظهارات نماینده فدراسیون و ناظر مسابقه در کمیته انضباطی ، تماشاچیان هر دو تیم را در درگیری مذکور مقصر دانسته و با استناد به مواد 6 و 8 آئین نامه انضباطی ، تیم بسکتبال پتروشیمی بندرامام به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی و تیم بسکتبال پالایش نفت آبادان که میزبان مسابقه بوده را به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال جریمه نقدی تنبیه نمود.

نوشتن دیدگاه