سینما مهر آبادان افتتاح شد

مجید عیدان، مدیر و مسئول بخش خصوصی این سینما گفت: مردم سینما دوست آبادان که چندی است با سینما قهر کرده‌اند از ین پس هر هفته شاهد فیلم‌های سینمایی روز کشور خواهند بود.

سالن سینما مهر که در گذشته در اختیار اداره ارشاد بود به بخش خصوصی واگذار شد و حالا تنها سینمای دیجیتال فعال آبادان است.

پس از انقلاب شش سالن از مجموعه سالن‌های سینما در آبادان فعال بودند که با شروع جنگ تحمیلی همه سینماها تعطیل شده و همگی نیز در طول جنگ آسیب دیدند.

سینماهایی که در سال‌های اخیر در آبادان بازگشایی شدند عبارتند از: سینما نفت (تاج)، سینما ایران، سینما آبادان، سینما پیروز، سینمای تابستانی بریم، سینمای تابستانی باشگاه آبادان.

نوشتن دیدگاه