عباسی به نفت آبادان پیوست

مدافع سابق تیم فوتبال پدیده مشهد به تیم نفت آبادان پیوست.

آرام عباسی بازیکن سابق تیم پدیده مشهد که سابقه بازی در تیم های ملی نوجوانان، جوانان و امید را هم دارد امروز با عقد قراردادی به تیم نفت آبادان پیوست.

پست اصلی عباسی دفاع است.

نوشتن دیدگاه