مراجعه 161 هزار نفر به بخش‌های پاراکلینیکی بیمارستانهای دانشکده علوم پزشکی آبادان

معاون درمان دانشکده علوم پزشکی آبادان از مراجعه بیش از 161 هزار نفر به بخش‌های پاراکلینیکی بیمارستان‌های تحت پوشش این دانشکده در 3 ماه سوم امسال خبر داد.

عبدالله خوان‌زاده اظهار کرد: در سه ماه سوم امسال تعداد 161هزار و 66 نفر برای خدمات پاراکلینیکی (الکتروکاردیوگرافی، رادیولوژی، سی‌تی‌اسکن، پاتولوژی، آزمایشگاه و ...) به بیمارستان‌های زیر پوشش دانشکده علوم پزشکی آبادان مراجعه کردند.

وی در ادامه اضافه کرد: از این تعداد، بیمارستان‌های آبادان با 112 هزار و 502 نفر بیشترین مراجعه را به خود اختصاص دادند.

معاون درمان دانشکده علوم پزشکی آبادان با اشاره به این موضوع که بعد از آبادان خرمشهر بیشترین آمار (خدمات پاراکلینیکی) در بخشهای بیمارستان‌های را دارا است، افزود: این تعداد مراجعه در خرمشهر 24 هزار و 902 نفر بوده است.

وی ادامه داد: در همین بازه زمانی 23 هزار و 662 نفر در شادگان بیمارستان‌های این مناطق در این حوزه از درمان پی‌گیر درمان خود شدند.

نوشتن دیدگاه