گزارش تفحص از منطقه آزاد اروند هفته آینده نهایی می‌شود

عضو هیئت تحقیق و تفحص از عملکرد منطقه آزاد اروند از نهایی شدن گزارش این تفحص در هفته آینده خبر داد.

عباس پاپی‌زاده عضو هیئت تحقیق و تفحص از عملکرد منطقه آزاد اروند با اشاره به آخرین جزئیات بررسی‌های این هیئت، گفت: هیئت تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان منطقه آزاد اروند هفته آینده به منظور نهایی کردن این پرونده، تشکیل جلسه می‌دهد.

وی افزود: در این جلسه آخرین اقدامات انجام شده درباره رسیدگی به پرونده تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان منطقه آزاد اروند مرود بررسی قرار می‌گیرد.

عضو هیئت تحقیق و تفحص از عملکرد منطقه آزاد اروند در پایان خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم هفته آینده تحقیق و تفحص از عملکرد منطقه آزاد اروند نهایی شده و گزارش آن را تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس کنیم.

 

دهدشتی، اسماعیل جلیلی،عباس پاپی‌زاده، حبیب آقاجری و موسی سامری اعضای هیئت تحقیق و تفحص از عملکرد منطقه آزاد اروند هستند.

محورهای تحقیق و تفحص از عملکرد منطقه آزاد اروند به شرح زیر است:

1- برنامه راهبردی توسعه کوتاه‌مدت و بلندمدت منطقه آزاد اروند در راستای تحقق اهداف قانون ایجاد مناطق آزاد کشور

2- میزان تحقق اهداف قانون ایجاد منطقه آزاد از بدو تشکیل تا کنون در راستای محورهای چهارگانه ... از صنعت، تجارت، ترانزیت و گردشگری

3- میزان جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی

4- میزان منابع درآمدی منطقه آزاد اروند و طریقه هزینه کرد آن منابع

5- میزان منابع درآمدی منطقه آزاد اروند و انطباق آن بر اسناد بالادستی مناطق

6- ارزیابی وضعیت قراردادها و میزان پیشرفت پروژه های عمرانی

7- ارزیابی میزان اشتغال زایی از بدو تاسیس تا کنون در مورد تحصیل کردگان بومی و همچنین افراد فاقد مدارک تحصیلی بالا

8- خدمات ارائه شده به مردم شهرستان‌های خرمشهر و آبادان

9- ارزیابی منابع انسانی و بکارگیری نیروهای بازنشسته بدون استعلام

نوشتن دیدگاه