رتبه بر‌تر کتابخانه‌های عمومی خوزستان به «فرهنگ آبادان» رسید

رئیس اداره کتابخانه‌های شهرستان آبادان گفت: رتبه بر‌تر کتابخانه‌های استان خوزستان به کتابخانه عمومی «فرهنگ آبادان» رسید.

احمدرضا دشت افکن افزود: این نتیجه پس از انجام بازدید از تمامی کتابخانه‌های عمومی خوزستان توسط کار‌شناسان نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و ارائه ارزیابی تخصصی نهایی توسط آنان به دست آمد.

وی اظهار کرد: کار‌شناسان نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور وضعیت کتابخانه فرهنگ آبادان را مطلوب و مناسب دانستند.

رئیس اداره کتابخانه‌های شهرستان آبادان تصریح کرد: همچنین در آئینی که در ۱۶ دی ماه جاری در محل کتابخانه مرکزی استان خوزستان و با حضور کار‌شناسان نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، مدیرکل، کار‌شناسان ستادی اداره کل و کتاب داران برگزار شد، کتابخانه عمومی فرهنگ آبادان به عنوان شاخص‌ترین کتابخانه عمومی در سطح استان معرفی شد.

وی با تبریک کسب این موفقیت به مردم فهیم آبادان یادآور شد: کتابخانه عمومی فرهنگ با مسئولیت محمد علی فرهادی، نرگس خاتون بوستانچی‌زاده، مینا قیم و عیسی حسنی در دو شیفت به مراجعان خدمات ارائه می‌کند.

نوشتن دیدگاه