دیوارهای پیش ساخته برای تبلیغات نامزد‌ها در آبادان نصب می‌شود

شهردار آبادان از پیش بینی نصب دیوارهای پیش ساخته برای انجام تبلیغات کاندیداهای مجالس خبرگان و شورای اسلامی در این شهر خبر داد.

محمودرضا شیرازی اظهار کرد: در انتخابات قبلی ریاست جمهوری و شورای اسلامی شهر، دیوارهای پیش ساخته‌ای را برای انجام تبلیغات از سوی ستادهای انتخاباتی در نقاط مختلف شهری در نظر گرفتیم که با این کار تا حد زیادی از مخدوش شدن چهره شهر جلوگیری شد.

وی با اشاره به انتخابات پیش رو افزود: با توجه به اینکه دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره خبرگان رهبری در اسفند ماه جاری و در آستانه سال نو انجام می‌شود؛ سعی داریم تا با اجرای مجدد طرح یاد شده از بد منظره شدن سیمای شهری جلوگیری کنیم.

شیرازی از ستادهای تبلیغاتی کاندیدا‌ها خواست تا در این خصوص با شهرداری همکاری لازم را داشته باشند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تاکید بر عدم دخالت کارکنان شهرداری در روند انتخابات اظهار کرد: تمامی مدیران و کارکنان شهرداری بایستی ضمن رعایت دقیق ماده ۵۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، از دخالت در روند انتخابات و یا تبلیغ برله یا علیه کاندیدا‌ها به طور جدی خود داری کنند.

شهردار آبادان تصریح کرد: دخالت نکردن مدیران به جد مورد تاکید است و با متخلفان برخورد خواهد شد.

به گفته شیرازی، روح مدیریت شهری بایستی همواره جهادی باشد تا بتوان به شهروندان خدمت کرد.

نوشتن دیدگاه