قهرمانی پالایش نفت آبادان در مسابقات تیراندازی جانبازان وزارت نفت

تیم تیراندازی پالایش نفت آبادان موفق شد در مسابقات جانبازان وزارت نفت سراسر کشور به عنوان نخست دست یابد.

رقابت‌های تیراندازی جانبازان وزارت نفت سراسر کشور امروز با قهرمانی تیم پالایش نفت آبادان به کار خود پایان داد.

در این رقابت‌ها که از 19 دی ماه جاری در آبادان آغاز شده بود، تیم‌های اراک، اصفهان، بندرعباس، آبادان، تبریز و تهران حضور داشتند.

در رقابت‌های انفرادی این مسابقات مهدی مغزی و حسین سلیمانی از اصفهان و اکبر طاهری از آبادان به مقام نخست دست یافتند.

در تپانچه نیز حمیدرضا نوروزی از اصفهان، صمد فصیح و محسن سلطانی از آبادان عنوان نخست را از آن خود کردند.

تیم‌های اصفهان و اراک به ترتیب عناوین دوم و سوم این رقابت‌ها را کسب کردند، این مسابقات امروز با قهرمانی تیم پالایش نفت آبادان پایان یافت.

نوشتن دیدگاه