نوسازی نخلستان های آبادان آغاز شد

طرح نوسازی 23 هزار و 500 هکتار از نخلستان های شهرستان آبادان آغاز شد.

ناجی شهیب زاده مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آبادان گفت: طرح تجهیز و نوسازی نخلستان های آبادان تصویب شده است و موسسه جهاد نصر متولی اجرای این طرح می باشد.

وی اظهار داشت: نوسازی، تجهیز، آماده سازی انهار و زهکشی نخلستان های آبادان در طرح احیای نخلستان ها و اراضی کشاورزی موسوم به' 550 هزار هکتاری مقام معظم رهبری' قرار دارد.

شهیب زاده ادامه داد: اعتبار مورد نیاز برای اجرای این طرح از سوی موسسه جهاد نصر هزینه می شود.

 

محمدعلی طهماسبی معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی نیز هفته گذشته از آغاز مرحله نخست طرح تجهیز و نوسازی نخلستان های کشور در شهرهای آبادان و خرمشهر و استان بوشهر خبر داده بود.

معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی افزوده بود: طرح تجهیز و نوسازی نخلستان های کشور تصویب شده و ارائه مشوق های صادراتی برای خرما از برنامه های وزارت جهاد کشاورزی با هدف بهبود تولید و بازار این محصول است.

به گفته طهماسبی، نوسازی 30 هزار هکتار از نخلستان ها در آبادان و خرمشهر و 170 هکتار در استان بوشهر به طور آزمایشی (پایلوت) آغاز شده است.

طهماسبی با اشاره به تفاوت مساحت نخلستان های تجاری، غیرتجاری، مفلوک و فرسوده گفت: 32 هزار هکتار از نخلستان های تجاری آبادان و خرمشهر نابود شده است که اکنون در حال بازسازی و نوسازی آنیم.

طهماسبی خرمای موجود کشور را به سه رقم تر، نیمه خشک و خشک تقسیم کرد و افزود: در دنیا بهترین نوع خرمای تجاری مجول و پیاروم است.

به گفته معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی، طرحی برای گسترش تولید خرمای پیاروم، مضافتی و مجول در دست اقدام است که اجرای آن به تولیدکنندگان بستگی دارد؛ «آنان باید در چهار تا پنج سال آینده نخلستان های خود را نوسازی کنند».

نوشتن دیدگاه