ثبت نام و شرایط دريافت کارت خريد کالا از امروز

نام نويسي از متقاضيان کارت هاي خريد اعتباري کالا از امروز شنبه ۱۹ دی آغاز مي شود.

مديرکل فناوري اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزي اعلام کرد: در مرحله نخست ثبت نام براي دريافت کارت هاي اعتباري زوج هاي جوان، کارمندان رسمي و پيماني دستگاه هاي دولتي و بازنشستگان و مستمري بگيران تحت پوشش بيمه صندوق بازنشستگي کشوري در اولويت ثبت نام قرار دارند.

ناصر حکيمي افزود: زوج هاي جوان که در سامانه قرض الحسنه تسهيلات ازدواج بانک مرکزي ثبت نام کرده اند مي توانند براي دريافت کارت خريد اعتباري ثبت نام کنند.

وي خاطرنشان کرد: دريافت اين کارت اعتباري هيچ تاثيري در تسهيلات ازدواج زوج هاي جوان نخواهد داشت و سقف اعتباري هر زوج در اين طرح ۱۰ ميليون تومان است.

حکيمي افزود: کارمندان رسمي و پيماني دستگاه هاي دولتي و بازنشستگان و مستمري بگيران تحت پوشش بيمه صندوق بازنشستگي کشوري که دريافتي ماهانه انها کمتر از ۱۵ ميليون ريال است نيز مي توانند براي دريافت کار اعتباري ثبت نام کنند، سقف اعتبار اين افراد حداکثر تا چهار برابر دريافتي ماهانه آنهاست.

 

مديرکل فناوري اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزي گفت: زوج هاي جوان با كد رهگيري وام قرض الحسنه مي توانند براي کارت خريد كالا ثبت نام كنند. اين عده مي توانند با همان کد رهگيري وارد سامانه شوند و گزينه جديد تسهيلات کارت اعتباري را انتخاب کنند و مدارک ديگري لازم نيست.

ناصر حكيمي افزود: کارکنان دولت و مستمري بگيران هم براي تقاضا مي توانند به مديريت منابع انساني و کارگزيني خود مراجعه و ثبت نام کنند و اين مديريت ها تقاضاي نيروهاي تحت پوشش خود را به صورت جمعي به بانک عامل ارائه مي دهند و پس از ثبت نام و نهايي شدن تقاضا از طريق پيامک اطلاع رساني مي شود.

وي گفت: کارکنان دولت و مستمري بگيران پس از نهايي شدن تقاضا بايد به بانک عامل مراجعه و قراردادها را امضا کنند.

حيكمي افزود: براي اين طرح در حال حاضر 4200 ميليارد تومان اعتبار پيش بيني شده است و محدوديتي براي ثبت نام وجود ندارد.

وي افزود: اگر اعتبارات ديگري پيش بيني و اضافه شود در مرحله بعدي براي افرادي غير از اين سه گروه نيز کارت خريد اعتباري کالا صادر خواهد شد.

 

مديرکل فناوري اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزي در ادامه اعلام کرد: در مرحله نخست ثبت نام براي دريافت کارت هاي اعتباري زوج هاي جوان، کارمندان رسمي و پيماني دستگاه هاي دولتي و بازنشستگان و مستمري بگيران تحت پوشش بيمه صندوق بازنشستگي کشوري در اولويت ثبت نام قرار دارند.

وی خاطرنشان کرد: دريافت اين کارت اعتباري هيچ تاثيري در تسهيلات ازدواج زوج هاي جوان نخواهد داشت و سقف اعتباري هر زوج در اين طرح 10 ميليون تومان است.

حکيمي افزود: کارمندان رسمي و پيماني دستگاه هاي دولتي و بازنشستگان و مستمري بگيران تحت پوشش بيمه صندوق بازنشستگي کشوري که دريافتي ماهانه انها کمتر از 15 ميليون ريال است نيز مي توانند بر اي دريافت کار اعتباري ثبت نام کنند ، سقف اعتبار اين افراد حداکثر تا چهار برابر دريافتي ماهانه آنهاست.

نوشتن دیدگاه