تجمع صنفی دانشجویان دانشکده نفت آبادان پایان یافت

تجمع صنفی دانشجویان دانشکده فت آبادان پس از دو روز پنجشنبه شب پایان یافت.

جمعی از دانشجویان دانشکده های صنعت نفت آبادان و اهواز در اعتراض به سخنان وزیر نفت مبنی بر استخدام نشدنشان دو روز پیش دست به اعتراض زده و حتی از خوردن غذاهای دانشگاه خودداری کردند.

یکی از دانشجویان معترض پنجشنبه شب افزود: دانشجویان از مسئولان دانشگاه خواستار لغو امتحانات میان ترم را دارند و اعلام کردند تا روشن شدن وضعیت خود در جلسات امتحانات شرکت نخواهند کرد.

وی اظهار داشت: با شرایط ایجاد شده دانشجویان روحیه لازم برای شرکت در امتحانات را ندارند.

عضو کمسیون انرژی و نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی هم عصر پنجشنبه با حضور در جمع دانشجویان گفت: دانشکده نفت آبادان به عنوان یک مراکز مهم دانشگاهی در کشور محسوب می شود و تصمیم اخیر وزارت نفت می تواند به جذب نخبگان دانشجو در این دانشگاه لطمه وارد کند.

سید حسین دهدشتی افزود: نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی هفته آینده با حضور وزیر نفت در مجلس این موضوع را به صورت جدی پیگیری می کنند.

وی از دانشجویان به خاطر مطالبه حق خود به صورت آرام تقدیر کرد و اظهار داشت: توجه به نخبه پروی در صنعت نفت کشور را از نیاز به خارج بی نیاز می سازد و این مهم باید مورد توجه وزارت نفت باشد.

نوشتن دیدگاه