راه‌اندازی دستگاه نوبت‌دهی دادگستری آبادان

رئیس دادگستری آبادان از نصب و راه‌اندازی دستگاه نوبت‌دهی در واحد اجرای احکام این دادگستری خبر داد.

سیروس محمدی‌زاده اظهار کرد: واحد اجرای احکام دادگستری آبادان از واحدهای پرترددی‌ است که روزانه پاسخگوی بسیاری از مراجعه کنندگان است.

وی گفت: با توجه به حجم بالای مراجعه کنندگان به این واحد، امکان پائین آمدن سرعت رسیدگی به امور مراجعان وجود دارد، لذا نصب و راه‌اندازی دستگاه نوبت‌دهی سهولت در امر مراجعه و رسیدگی به امور مربوطه را موجب می‌شود.

رئیس دادگستری آبادان همچنین جلوگیری از ازدحام مراجعه‌کنندگان، افزایش سرعت خدمات و گزارش‌گیری از تعداد و ساعات مراجعه کنندگان به عنوان بخشی از مزیت‌های این دستگاه نام برد.

به گفته محمدی‌زاده، برنامه‌های متنوع و زیادی را در راستای تکریم ارباب رجوع در نظر دارد که نصب و راه‌اندازی دستگاه نوبت‌دهی از جمله این برنامه‌هاست.

پیشتر نیز دستگاه "وب‌کیوسک" با هدف ارائه خدمات الکترونیکی بانکی و سهولت در انجام این امور، در دادگستری آبادان نصب و راه‌اندازی شد.

نوشتن دیدگاه