تجلیل از پژوهشگران نمونه آموزش و پرورش آبادان

از پژوهشگران نمونه آموزش و پرورش آبادان در تالار معلم تجلیل شد.

رییس آموزش و پرورش آبادان گفت: در کشورمان به پژوهش اهمیت زیادی داده نمی شود و این در حالی است که کشور ترکیه در این زمینه مقام اول را کسب کرده است.

علوانیان پژوهش را سرمایه و تولید کشور دانست و افزود: پژوهش باعث به وجود آمدن دانش نو می شود.

وی خاطرنشان کرد: معلمان و مدیران باید مسئله پژوهش را از هدف های اصلی خود قرار دهند.

رییس آموزش و پرورش آبادان تصریح کرد: پژوهش رکن اساسی توسعه پایداری یک کشور است.

گفتنی است از 83 پژوهشگر نمونه شهرستان آبادان تقدیر و تشکر شد.

نوشتن دیدگاه