اجرای 17 طرح عمران شهری و خدماتی با همکاری منطقه آزاد و شهرداری آبادان مصوب شد

رییس شورای اسلامی شهر آبادان قرار گرفتن شهر آبادان در محدوده منطقه آزاد اروند را فرصتی برای رفع مشکلات شهری و ارتقاء سطح خدمات رسانی به شهروندان دانست و گفت: 17 طرح عمران شهری با همکاری منطقه آزاد اروند و شهرداری در آبادان مصوب و اجرایی می شود.

سید فیاض موسوی در نسشت مطبوعاتی با رسانه های محلی در ساختمان شورای اسلامی شهر آبادان افزود: منطقه آزاد اروند فرصتی برای حرکت و قدم نهادن در مسیر واقعی پیشرفت آبادان است و از این فرصت نباید با بی تفاوتی گذشت.

وی به کمک ملی منطقه آزاد اروند به شهرداری آبادان در قالب اجرای طرح های مشارکتی اشاره کرد و اظهار داشت: طی سال جاری 30 طرح برای اجرا از سوی شهرداری و شورای اسلامی شهر آبادان به منطقه آزاد اروند ارائه شد که 17 طرح به تصویب نهایی رسیده است.

موسوی از پرداخت بخشی از مطالبات سازمان عمران از سوی منطقه آزاد روند جهت اجرای طرح های آسفالت خبر داد و گفت: معابر شهری و 9 مدارس شهر آبادان آسفالت می شود.

 

کمک های منطقه آزاد اروند از بودجه شهرداری خارج شد

رییس شورای اسلامی شهر آبادان به بودجه 220 میلیارد تومانی شهرداری آبادان در سال جاری اشاره کرد و اظهار داشت: رقم نهایی بودجه بر اساس کمک های مالی پیشنهادی به منطقه آزاد بسته شد ولی به دلیل اینکه منطقه آزاد اعلام کرد رقم پیشنهادی فقط به سازمان های زیر مجموعه شهرداری قابل پرداخت است کمک های منطقه آزاد اروند از بودجه شهرداری خارج شد.

وی افزود: بودجه شهرداری آبادان در سال جاری بر اساس متمم ارائه شده از سوی شهرداری 130 میلیارد تومان بسته شده و به تصویب نهایی شورای اسلامی شهر نیز رسید.

 

تصویب راه اندازی بازار هنر در شورای اسلامی شهر آبادان

موسوی از تصویب راه اندازی بازار هنر به منظور ارائه تولیدات و صنایع دستی هنرمندان آبادان در شورای اسلامی شهر آبادان خبر داد و اظهار کرد: بازار هنر آماده بهره برداری است ولی شورا مایل است واگذاری غرفه های آن از طریق کمیسیون فرهنگی و اقتصادی دنبال شود تا این غرفه ها به هنرمندان واقعی شهر واگذار گردد.

وی در بخش دیگری از گفت و گوی خود با رسانه ها با اشاره از برگزاری مناقصه پیمانکاری اجرای طرح تاکسی متر در آبادان خبر داد و گفت: فراخوان عمومی در این رابطه انجام شده و در حال پیگیری کاری های اجرای در این رابطه هستیم.

نوشتن دیدگاه