مکوندی: شهرداری آبادان برای تملک زمین‌های دولتی یک گام فراتر بگذارد

عضو شورای شهر آبادان گفت: شهرداری آبادان برای تصاحب زمین‌های ۱۰ درصدی دولت یک گام فراتر بگذارد و مشاغل مزاحم را ساماندهی کند.

عبدالحسین مکوندی در خصوص معضل ساماندهی مشاغل مزاحم در آبادان اظهار کرد: برای زمین‌هایی که از دولت به شهرداری‌ها می‌رسد باید برنامه‌ریزی صورت گیرد و از وجود این زمین‌ها برای ساماندهی صنوف مزاحم استفاده کرد.

وی در ادامه گفت: طبیعتا در همه جای دنیا این موضوع جا افتاده که وقتی صنفی در جایی شناخته شود مردم به راحتی می‌توانند مایحتاج خود را تهیه کنند، بنابراین شهرداری نیز در این موضوع فعالیت‌هایی را در حال انجام دارد.

عضو شورای اسلامی شهر آبادان تصریح کرد: دو مورد برنامه‌ریزی صورت گرفته که یکی از آنها بحث بازار خرما بود که در حال حاضر به طور غیر بهداشتی و ناهماهنگ در آبادان عرضه می‌شود.

مکوندی افزود: بنابراین تصمیم گرفته شد یک بازار خرما را با مکانیزم جدید برنامه‌ریزی کرده و در یک مکان مناسب تعبیه شود که مردم بتوانند از محصولات شهر آبادان استفاده کنند.

 

وی تاکید کرد: بحث جانمایی نمایشگاه‌های اتومبیل نیز در این بین مطرح است که به حالت معضلی در آمده که شهرداری نیز در این خصوص اقدامات خوبی را به انجام رسانده و قصد بر این است که بورس خودرو در آبادان به یک مکان مناسب‌تری انتقال یابد.

عضو شورای اسلامی شهر آبادان عنوان کرد: بنابراین هدف شورا نیز این است که بتواند از زمین‌های 10 درصدی که از دولت در اختیار شهرداری‌ها گذاشته استفاده شود، گرچه در این خصوص اقدامی صورت نگرفته، اما شهرداری باید گامی به جلو بگذارد و این زمین‌ها را تملک کرده و صنوف مزاحم را ساماندهی کند.

مکوندی در پایان خاطرنشان کرد: در موضوع مطب پزشکان در مرکز شهر نیز باید همین اقدامات صورت گیرد تا ازدحام و شلوغی در این منطقه از آبادان به حداقل برسد و رفت و آمد شهروندان مختل نشود، همچنین با این اقدام مرکز شهر به یک منطقه تجاری تبدیل شود تا مردم به سهولت خرید خود را انجام دهند.

نوشتن دیدگاه