کارگران معترض بخش حمل و نقل پالایشگاه آبادان به کار بازگشتند

کارگران معترض بخش حمل و نقل پالایشگاه آبادان با وعده رئیس اداره کار مبنی بر پیگیری خواسته‌های صنفیشان روز پنجشنبه به کارشان بازگشتند.

یکی از کارگران معترض بخش حمل و نقل پالایشگاه آبادان با اعلام این خبر گفت: به دنبال تجمعی که طی روز های بیست و دوم و بیست و پنجم آذر ماه در محوطه و مقابل درب ورودی شماره ۱۸ پالایشگاه داشتیم، رئیس اداره کار آبادان در آخرین روز تجمع وعده رسیدگی به مشکلات صنفیمان را داد و در نتیجه همه معترضان از روز پنجشنبه به کار خود در واحد حمل و نقل پالایشگاه بازگشتند.

وی در خصوص دلایل اعتراض خود و سایر همکارانش یادآور شد: پیمانکار جدید حمل و نقل پالایشگاه آبادان در زمان تمدید قراردادهای جدید حاضر به لحاظ کردن الزام‌های قانونی نبود و در نتیجه ۸۵ کارگری که در این قسمت مشغول کار بودند به نشانه اعتراض برای مدت ۴ روز در مقابل درب ورودی پالایشگاه و ساختمان منطقه آزاد اروند تجمع کردند.

به گفته این کارگر پالایشگاه آبادان از زمان خاتمه اعتراض معترضان پیمانکار جدید واحد حمل و نقل در قراردادهای جدید کار حاضر به درج مبلغ مزد و تاریخ شروع و پایان رابطه استخدامی شده است اما هنوز در متن این قراردادها به دیگر مزایای شغلی اشاره‌ای نشده است.

او با بیان اینکه پیش از این قراردادهای کاری فاقد تاریخ شروع و پایان، مزد دریافتی و عنوان و رتبه شغلی بودٰ افزود: ما با اعتماد به وعده‌های رئیس اداره کار آبادان به کارمان بازگشتیم و امیدواریم که طبق این وعده خواسته‌های صنفی‌مان برآورده شود.

نوشتن دیدگاه