برداشت بیش از یک هزار تن سبزی و صیفی از اراضی کشاورزی آبادان

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آبادان از برداشت یک هزار و 11 تن سبزی و صیفی از زمین های کشاورزی شهرستان در پاییز امسال خبر داد.

ناجی شهیب زاده افزود: در پاییز سالجاری کشاورزان آبادانی 377 هکتار از اراضی کشاورزی خود را به کشت سبزی و صیفی اختصاص دادند که یک هزار و 11 تن انواع سبزی و صیفی از این اراضی برداشت شد.

وی اظهار داشت: این میزان محصول برداشت شده به روش میانکاری در نخلستان های بخش مرکزی و اروندکنار کاشته و استحصال شد.

شهیب زاده گفت: محصول برداشت شده، بیشتر در بازارهای محلی آبادان و خرمشهر عرضه شده و مورد استفاده قرار گرفت.

شهرستان آبادان دارای 13 هزار هکتار باغ خرمای مثمر می باشد و دو میلیون و 400 هزار اصله نخل بارور در این شهرستان وجود دارد و در طی سال جاری 70 هزار تن خرما از نخیلات این شهرستان برداشت شده است.

مهمترین ارقام تولیدی و صادراتی خرمای شهرستان آبادان از نوع استعمران، زاهدی و برحی است که محصول آن به صورت خارک، رطب و خرما برداشت شده و در بازارهای محلی و سایر نقاط کشور و برخی از کشورهای همسایه صادر می شود.

نوشتن دیدگاه