نام نويسی چهار داوطلب مجلس شورای اسلامی در آبادان

چهار داوطلب مجلس شورای اسلامی در آبادان نام نویسی کردند.

فرماندار آبادان گفت: با شروع نام نویسی داوطلبان مجلس دهم در این شهرستان ، در فاصله زمانی ساعت هشت صبح امروز تا ساعت ده ، چهار نفر برای شرکت در انتخابات هفتم اسفند نام نویسی کردند.

آقای شهبازی افزود: نام نویسی از این داوطلبان به دو شکل سنتی و کامپیوتری صورت گرفت.

نوشتن دیدگاه