70 هزار تن خرما از نخیلات آبادان برداشت شد

مدیر جهاد کشاورزی آبادان گفت: 70 هزار تن خرما از ابتدای سال جاری تاکنون از نخیلات این شهرستان برداشت شده است.

ناجی شهیب زاده گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 70 هزار تن خرما از نخیلات آبادان برداشت شده و به بازار مصرف و مشتریان عرضه شده است.

وی مهم ترین ارقام تولیدی و صادراتی خرمای شهرستان آبادان را از نوع استعمران، زاهدی و برحی عناون کرد و افزود: محصول نخیلات شهرستان به صورت خارک، رطب و خرما برداشت شده و در بازارهای محلی و سایر نقاط کشور عرضه می شود.

شهیب زاده تاکید کرد: این محصول همچنین از طریق بنادر شهرستان به دیگر کشورها صادر شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آبادان تصریح کرد: میزان خرمای برداشت شده از نخیلات شهرستان در این مدت نسبت به سال گذشته حدود 27 درصد افزایش را نشان می دهد.

شهرستان آبادان دارای 13 هزار هکتار باغ خرمای مثمر می باشد و دو میلیون و 400 هزار اصله نخل بارور در این شهرستان وجود دارد.

نوشتن دیدگاه