ورود معاون وزير بهداشت به آبادان

معاون درمان وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی امروز برای بررسی روند طرح تحول سلامت و وضعیت بهداشت و درمان به منطقه آزاد اروند سفر کرد.

محمد آقاجانی در این سفر به بازدید از بیمارستان های طالقانی و شهید بهشتی آبادان و ولیعصر خرمشهر رفت و با بیماران به گفتگو نشت.

وی همچنین با کادر پرستاری و پزشکی در خصوص کمبود پرسنل ، تجهیزات و همچنین میزان رضایتمندی آن ها از حقوق و مزایایشان صحبت کرد.

آقاجانی با اشاره به اینکه از آغاز طرح تحول سلامت تا کنون تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری مناسبی به مجموعه دانشکده علوم پزشکی آبادان اضافه شده است گفت: پیوستن 38 پزشک متخصص به بیمارستان های آبادان و خرمشهر در سال جاری امری استثنایی در کشور است.

معاون درمان وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی افزود: در همین راستا قرار است ظرف یک تا سه سال آینده سه بیمارستان با مجموع 500 تخت بستری ، سه کلینیک تخصصی و فوق تخصصی ، بخش سرطان ، چهار زایشگاه و بخش های متنوع آی سی یو و ان آی سی یو به مجموع زیر ساخت های این منطقه اضافه شود.

آقاجانی قرار است امروز بعد از ظهر از بیمارستان نیمه تمام اروندکنار نیز بازدید کند.

نوشتن دیدگاه