سفیر آفریقای‌ جنوبی: آبادان می‌تواند دروازه‌ای به آسیای‌ میانه و آفریقا باشد

سفیر آفریقای‌جنوبی در ایران گفت: هیئتی برای بررسی شرایط به‌منظور گسترش روابط اقتصادی به ایران سفر می‌کند.

ویلیام مکس‌فلمن وایتهد امروز در حاشیه بازدید از ظرفیت‌های آبادان، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تمایل داریم برای استفاده از فناوری آبزی‌پروری ایران نمایندگانی را برای آموزش از ایران به آفریقای‌جنوبی اعزام کنیم.

وی افزود: آبادان می‌تواند دروازه‌ای به آسیای میانه و آفریقا، به دلیل داشتن موقعیت خاص و بندری باشد؛ ظرفیت‌ها و فرصت‌های استراتژیک آبادان بسیار مطلوب است.

سفیر آفریقای‌جنوبی در ایران ادامه داد: برای بازدید و بررسی فرصت‌های اقتصادی از کارخانه کشتی‌سازی بازدید کردیم اما به علت شرایط نامناسب جوی متأسفانه امکان بازدید از صنعت آبزی‌پروری این شهر مسیر نشد.

مکس فلمن تأکید کرد: مقرر شد هیئتی اقتصادی از آفریقای‌جنوبی برای بررسی شرایط به‌منظور گسترش روابط اقتصادی به ایران سفر کند که من این هیئت را به آبادان می‌فرستم تا شرایط این نقطه را نیز بررسی کنند.

نوشتن دیدگاه