اعضای هیئت بازرسی انتخابات خوزستان معرفی شدند

رییس و دبیر هیئت بازرسی انتخابات استان خوزستان از سوی رییس هیئت مرکزی بازرسی انتخابات کشور معرفی شدند.

با حکم سلمان سامانی رییس هیئت مرکزی بازرسی انتخابات کشور، جمال عالمی نیسی به‌عنوان رییس هیئت بازرسی، سید کریم سیدنور به‌عنوان عضو و دبیر و احمد سیاحی به‌عنوان عضو هیئت بازرسی انتخابات استان معرفی شدند.

کنترل جریان انتخابات در سطح استان، حصول اطمینان از انجام صحیح، دقیق و به‌موقع وظایف قانونی توسط عوامل اجرایی انتخابات در سطح استان، برگزاری جلسات توجیهی آموزشی مورد نیاز برای هیئت‌های بازرسی شهرستان‌ها و سایر عوامل مرتبط و ارائه گزارش‌های به‌موقع از تخلفات احتمالی در اجرای صحیح مفاد قانون انتخابات برخی از وظایف هیئت‌های بازرسی انتخابات در استان است.

نوشتن دیدگاه