تکذیب وجود فرآورده دامی تاریخ گذشته در بازار آبادان

رئیس شبکه دامپزشکی شهر آبادان گفت: بر اساس قوانین و ضوابط نظارت برسردخانه ها و فراورده های دامی، فراورده های دامی تاریخ گذشته ای در بازار شهرستان مشاهده نشده و چنانچه محموله های صادراتی مرجوعی از کشور های دیگر باز پس داده شود، در هیچ بازاری توزیع نمی شود.

مهدی آقالر با تکذیب توزیع اقلام مصرفی دامی تاریخ گذشته در بازار آبادان، گفت: با نظارت بازرسان بر توزیع و نگهداری فرآورده های دامی در سردخانه ها و حضور بازرسان بهداشت در کشتارگاه آبادان، امکان توزیع فراورده دامی تاریخ گذشته در بازار وجود ندارد.

آقالر با بیان نحوه نگهداری اقلام مصرفی فراورده های دامی در سردخانه های آبادان تاکید کرد: گوشت قرمز، مرغ، ماهی، تخم مرغ و لبنیات با شرایط استاندارد و کاملا بهداشتی در سردخانه ها نگهداری می شود.

 

وی گفت: اگر فراورده ای نیز از کشور صادر شود، حتما به سفارش آن کشور، تاریخ مصرفی و انقضاء و همه توضیحات مربوط به کالا نیز به زبان عربی و انگلیسی درج شده و در صورت بازگردانده شدن، این فراورده در هیچ بازاری اجازه توزیع ندارد و در صورت مشاهده با متخلفان برخورد قانونی می شود.

آقالر با تاکید بر اینکه گوشت سفید و قرمز توزیعی در بازار آبادان از سلامت لازم برخوردار است، افزود: اخباری مبنی بر توزیع مرغ تاریخ گذشته و مرجوعی از کشور عراق، در بازار شهرستان صحت ندارد.

شایعاتی مبنی توزیع صدها تن مرغ منجمد تاریخ گذشته به نام 'آذربال شرق' در واحدهای توزیع گوشت سفید و بازار مصرف آبادان در برخی رسانه های مجازی منتشر شد.

این شایعات بیانگر آن بود که تاریخ مصرف این مرغ ها تمام شده و به دلیل نخریدن دولت عراق، به کشور بازگردادنده شده است.

نوشتن دیدگاه