دبیر شورای تامین منطقه آزاد اروند، سکاندار جدید روابط عمومی

ابراهیم عچرش به سمت مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد اروند منصوب شد.

اسماعیل زمانی، مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره، طی حکمی، حاج ابراهیم عچرش را به سمت مدیر روابط عمومی و امور بین الملل منصوب کرد.

تجربیات، سوابق و دیدگاه های وی در حوزه های جامعه شناسی و ارتباطات رسانه ای و مشاور و مسئول روابط عمومی گمرکات خوزستان ، در کارنامه حاج ابراهیم عچرش دیده می شود.

نوشتن دیدگاه