دانشکده علوم پزشکی آبادان پرستار جذب می‌کند

رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان از جذب نیروی جدید مشاغل پرستاری در این دانشکده خبر داد.

علیرضا آموزنده اظهار کرد: دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود و براساس مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و قوانین و مقررات جاری نسبت به جذب تعدادی از افراد در مشاغل پرستاری اقدام می‌کند.

وی با اشاره به این موضوع که افراد واجد شرایط از طریق مصاحبه تخصصی و با احراز صلاحیت‌های عمومی و بر اساس قانون تسری گزینش معلمان و کارمندان آموزش و پرورش به کارمندان سایر وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی مصوب مجلس شورای اسلامی دعوت به همکاری می‌شوند، افزود: این افراد تحت پوشش پیمانکاری برای خدمت در دانشکده علوم پزشکی آبادان جذب می‌شوند.

رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان با اشاره به این موضوع که محل اسکان برای نیروهای غیربومی در نظر گرفته می‌شود، خاطرنشان کرد: متقاضیان به منظور کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به سایت اینترنتی دانشکده علوم پزشکی آبادان به آدرس abadanums.ac.ir مراجعه کنند.

آموزنده با ارائه جزییات بیشتر در همین خصوص بیان کرد: متقاضیان زن و مرد با مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد پرستاری، کارشناسی یا کارشناسی ارشد هوشبری و دیپلم بهیاری برای خدمت در شهرستان‌های آبادان، خرمشهر و شادگان گزینش می‌شوند.

نوشتن دیدگاه