فرماندار ويژه آبادان با مشاور وزير کشور در امور بانوان ديدار کرد

دکتر فرهمند پور مشاور وزير کشور در امور بانوان در ادامه ي سفر چند روزه اش به خوزستان با شهبازي فرماندار ويژه آبادان ديدار و گفت و گو کرد.

وي که به دعوت شهبازي در محل فرمانداري ويژه آبادان حضور يافته بود با تاکيد به لزوم فراهم کردن فرصت هاي معيشتي و استفاده از ظرفيت بانوان در توسعه زير ساخت هاي استان خاطرنشان کرد: انتظار مي رود زنان در لايه هاي توسعه استان ديده شوند نه در سطح معيشتي خرد.

فرماندار ويژه آبادان نيز از ظرفيت بانوان آبادان به عنوان نقش غير قابل انکار در توسعه فرهنگي و اجتماعي شهرستان ياد کرد و گفت: آبادان شهر اولين هاي ايران است و در اين بين و در طول تاريخ زنان تلاشگر و کوشاي اين منطقه در پيشرفت کمي و کيفي اين شهرستان نقشي تعيين کننده داشته اند.

شهبازي تصريح کرد: بيش از 50 درصد جمعيت شهرستان را بانوان تشکيل مي دهند که ظرفيت و بستري بسيار مناسب براي مشارکت حداکثري آنها در تمام عرصه هاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي جامعه مدني آبادان است.

در همين راستا در توفيقاتي که اين شهرستان در استان و کشور کسب کرده است قطعا مشارکت و همياري بانوان نيز به چشم مي خورد.

وي با ارائه گزارشي در خصوص ظرفيت هاي تجار و اقتصادي آبادان از قبيل صيد و صيادي، تجارت، بازرگاني، صنعت و کشاورزي، تاسيس بازارچه هاي مرزي، شهرکهاي صنعتي و بهداشت و درمان افزود: يکي از مهم ترين برنامه هاي ما بستر سازي و فراهم کردن زمينه اشتغال بانوان آباداني در اين بخشها مي باشد.

معاون استاندار و فرماندار ويژه آبادان در پايان گفت: امروز زنان آباداني در حوزه هاي خبر، مطبوعات، ورزش و سازمان هاي مردم نهاد و ديگر فعاليت هاي فرهنگي - اجتماعي در استان زبان زد هستند.

نوشتن دیدگاه