آماده باش بیمارستان های آبادان و خرمشهر برای ارائه خدمت به زائران اربعین

سه بیمارستان طالقانی، نفت آبادان و ولیعصر (عج) خرمشهر برای ارائه خدمات به زوار اربعین بصورت کامل آماده باش هستند.

رئیس مرکز فوریت های پزشکی دانشکده علوم پزشکی آبادان گفت: بیمارستان های آبادان و خرمشهر به لحاظ پذیرش بیماران احتمالی نیازمند به مراقبت های بیشتر، ذخیره سازی دارو و پیش بینی اماکنی به عنوان تخت بستری برای استفاده در مواقع نیاز و آمادگی متخصصان و کارکنان در آمادگی کامل به سر می برد.

شهرام مقام با بیان پیش بینی انجام شده در مرز شلمچه با هدف ارائه خدمات مطلوب درمانی و بهداشتی در منطقه به زائران اربعین حسینی اضافه کرد: یک دستگاه اتوبوس آمبولانس با 13 تخت در منطقه شلمچه مستقر شده و دو دستگاه آمبولانس نیز در موکب های تحت پوشش این دانشکده مستقر می شود.

وی گفت: هرچند که هر شهرستان موکب خاص و آمبولانس خاص دارد، به طور یکپارچه یک درمانگاه موقت در قالب چادر بزرگ با پیش بینی تخت های بستری در پایانه شلمچه راه اندازی شده است.

رئیس مرکز فوریت های پزشکی دانشکده علوم پزشکی آبادان تصریح کرد:در این درمانگاه موقت کادر درمانی اعم از پزشک و پرستار برای ارائه خدمات به زائران مستقر شده و در صورت نیاز به بستری موقت این کار در همان محل انجام می شود.

نوشتن دیدگاه