بازدید معاون وزیر کشور از پروژه‌های عمرانی شهر آبادان

معاون عمرانی وزیر کشور از پروژه‌های شهر آبادان بازدید کرد.

هوشنگ خندان‌دل معاون عمرانی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیارهای کشور صبح امروز در راس هیئتی از پروژ‌ه‌های عمرانی سطح شهر آبادان بازدید کرد.

پارکینگ‌های طبقاتی به ویژه پروژه‌های مشارکتی شهرداری با بخش خصوصی، بوستان بانوان، جاده ساحلی، تانکفارم، سیکلین و ‌پل کابلی از جمله پروژه‌های بازدید شده در این برنامه بود که مورد توجه وی قرار گرفت.

نوشتن دیدگاه