مکوندی: ساخت مرکز خرید در آبادان خللی در دیگر پروژه‌ها ایجاد نمی‌کند

رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر آبادان گفت: پارکینگ خلیج‌فارس آبادان در حال ساخت و اتمام است و ایجاد مرکز خرید در مجاورت آن خللی در ساخت این پارکینگ یا دیگر پروژه‌های عمرانی ایجاد نمی‌کند.

عبدالحسین مکوندی اظهار داشت: مرکز خریدی که در مجاورت پارکینگ خلیج‌فارس آبادان ایجاد می‌شود خللی در ساخت این پارکینگ ایجاد نمی‌کند.

وی با بیان اینکه برخی‌ها سعی دارند ساخت این مرکز خرید را به‌عنوان جایگزین پارکینگ اعلام کنند، عنوان کرد: این موضوع از طرف کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر آبادان بررسی‌شده است.

نائب رئیس شورای اسلامی شهر آبادان افزود: پارکینگ خلیج‌فارس در حال ساخت است و ظرفیت نهایی آن حدود 300 تا 400 خودرو خواهد بود.

 

رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهرآبادان گفت: همچنین پارکینگ الماس که رو به روی گمرک آبادان قرار دارد نیز با ظرفیت 350 تا 400 خودرو در حال ساخت و اتمام است.

مکوندی با اشاره به اینکه کار ساخت مرکز خرید و پارکینگ‌ها بر عهده بخش خصوصی است، بیان کرد: واگذاری‌ها نیز بر عهده پیمانکار و بخش خصوصی است و شهرداری یا اشخاص نقشی در واگذاری‌ها ندارند.

وی با اشاره به افزایش تعداد خودروها و ایجاد ترافیک در خیابان‌ها، اظهار داشت: این موضوع در ساعات بعدازظهر و شب به بیشترین حد خود می‌رسد.

رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهرآبادان تصریح کرد: قطعاً وجود پارکینگ‌های طبقاتی سبب بهینه‌تر شدن وضعیت ترافیکی خیابان‌ها به‌خصوص در مرکز شهر می‌شود.

نائب رئیس شورای اسلامی شهر آبادان لزوم ساخت پارکینگ‌های طبقاتی را بر اساس درخواست‌های مردمی خواند و افزود: تلاش می‌کنیم تا با نظارت بر فرآیند ساخت و ایجاد پارکینگ‌ها بیشترین بهره در این باره نصیب مردم شود.

نوشتن دیدگاه