انجمن نمایش آبادان به صفر می‌رسد!؟

رییس انجمن نمایش آبادان گفت: جای خالی هنر نمایش در بین مردم آبادان باید با حضور پرشور هنرمندان تئاتر آبادان پر شود.

فرشید قنبری بیان کرد: این مهم با برنامه‌ریزی انجمن نمایش برای اجرای تئاتر خیابانی در تمام نقاط و محله‌های آبادان و همکاری ارگان‌های دولتی شهر اتفاق خواهد افتاد.

وی تصریح کرد: هنرمند نباید از مجموعه‌اش دور بماند و این آخرین فرصت برای انجمن نمایش آبادان است تا جبران عقب افتادگی‌های زیربنایی این چند ساله را بکند. این گونه ما می‌توانیم در شش ماهه آخر سال حداقل این مجموعه را به صفر برسانیم و بعد از آن تازه از صفر شروع کنیم.

قنبری ادامه داد: با انعقاد تفاهم‌نامه بین انجمن نمایش آبادان و تنها آموزشگاه تئاتر این شهرستان برنامه‌های بسیاری برای نیروهای جدید و تربیت نسل جدید تئاتر خواهیم داشت.

او افزود: با تربیت هنرجو و برنامه‌ریزی مدون در عرصه تئاتر می‌توانیم به تمامی ارگان‌ها و سازمان‌ها اثبات کنیم که درحال انجام کار هستیم تا بتوانیم با کمک گرفتن از دیگر سازمان‌ها و ارگان‌ها برنامه‌ای درست و به نفع کل شهرستان انجام داد.

رییس انجمن نمایش آبادان تصریح کرد: متاسفانه نبود فضای مناسب و ساختمان اختصاصی برای انجمن نمایش آبادان و مشترک بودن این انجمن و کتابخانه ثامن الائمه موجب شده که بسیاری از اهداف و کارهای انجمن را تحت الشعاع قرار دهد.

نبود نمازخانه، اتاق گریم، اتاق تعویض لباس و بسیاری از فاکتورهایی که مد نظر انجمن است موجب می‌شود که هنرمندان رضایت درستی از امکانات نداشته باشند.

وی اظهار کرد: اگر کتابخانه ثامن الائمه از انجمن نمایش آبادان جدا شود از فضای موجود می‌توان چند سالن پلاتو و چندین اتاق برای کاربری‌های مختلف ایجاد کرد. این کار فقط با منتقل کردن کتابخانه به جایی دیگر امکان‌پذیر است.

قنبری ادامه داد: اگر کتابخانه از انجمن نمایش جدا شود می‌توانیم در مجتمع ثامن الائمه تئاتر شهر را احداث کنیم و برنامه مدون برای آموزش و تربیت هنرجو، اجرای برنامه‌های نمایشی، همایش‌ها و ... داشته باشیم. البته این مهم مستلزم این هست که جای مناسب و درخوری برای کتابخانه در نظر گرفته شود.

رییس انجمن نمایش آبادان گفت: با تشکیل شورای کارگزاران تئاتر آبادان برنامه‌های هنری این بخش از تمامی هنرمندان و دست‌اندرکاران نمایش آبادان گرفته می‌شود.

در این شورا هدف‌گذاری مشخص و سپس پروانه اجرا صادر می‌شود. این موضوع به همکاری تمامی هنرمندان دلسوز آبادان بستگی دارد.

او خاطرنشان کرد: انجمن نمایش آبادان کارهای عقب افتاده بسیاری دارد که فقط با احساس مسئولیت تک‌تک اعضا نسبت به تکلیفی که در قبال خانه هنری خودشان دارند سر و سامان می‌گیرند.

نوشتن دیدگاه