لزوم پرداختن به سیاست‌های کلان در حوزه سلامت و بهداشت در منطقه آزاد اروند

رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان بر لزوم پرداخت به سیاست‌های کلان در حوزه سلامت و بهداشت در منطقه آزاد اروند تاکید کرد.

علیرضا آموزنده با اشاره به نگاه مثبت سازمان منطقه آزاد اروند به حوزه سلامت اظهار کرد: در کنار این نگرش مثبت باید دیدگاه آینده پژوهی در راستای توسعه خدمات بهداشتی و درمانی تقویت شود.

وی با بیان اینکه باید ارزیابی اقتصاد سلامت و نقش آن در توسعه منطقه آزاد اروند جزو اولویت پژوهشی و مطالعاتی ما در بخش اقتصاد منطقه باشد، افزود: در زمان حاضر ظرفیت‌ها و زمینه‌های لازم برای ساماندهی خدمات بهداشت و درمانی در منطقه مهیا شده است.

رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان بر لزوم رعایت استانداردسازی‌ها به‌منظور دستیابی به حد مطلوب خدمات درمانی و بهداشت و سلامت تاکید کرد و یادآور شد: دستیابی به این حد مطلوب نیازمند بازخوانی دوباره استانداردها و رویه‌های درمان و بهداشت و مقوله‌های مرتبط با آن است.

آموزنده بیان کرد: راه‌اندازی چرخه اقتصادی با تکیه بر سلامت و بهداشت، آورده فراوانی در اشتغال و توسعه فضای کسب و کار خواهد داشت.

این مسئول از توسعه منطقه، درآمد مردم و معیشت آنان، بالا رفتن استاندارد زندگی، کار و چرخش مالی به عنوان موضوعات مهم در بخش اقتصاد سلامت نام برد و تصریح کرد: این موارد می‌تواند نقشی نهادین و پایه در توسعه اقتصادی بخش سلامت در اروند ایفا کند.

رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان همچنین از بسترسازی به منظور تامین نیازهای درمانی و تجهیزات پزشکی و تامین بازار تقاضای دارو و مصارف درمانی استان به‌عنوان عاملی مهم در راستای آغاز یک دیالوگ اقتصادی سلامتی نام برد و گفت: سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی می‌توانند به این موضوع با اهمیت بیشتری بپردازند.

آموزنده در پایان افزود: همچنین می‌توان بر روی توریسم درمانی به عنوان افق بلندمدت و پس از مهیا شدن شرایط توسعه و تامین نیاز داخل منطقه به ویژه در استان خوزستان، به‌عنوان خروجی و نتیجه توسعه سلامت و بهداشت در منطقه آزاد اروند نگاه کرد.

نوشتن دیدگاه