دیدار اعضای شورای شهر آبادان با آيت الله هاشمی رفسنجانی

صدای آبادان

 

صدای آبادان

 

صدای آبادان

 

صدای آبادان

 

صدای آبادان

 

صدای آبادان

 

صدای آبادان

 

صدای آبادان

 

نوشتن دیدگاه