7 کاندیدای دیگر به فضای انتخاباتی آبادان و خرمشهر بازگشتند.

با ارسال تایید صلاحیت هفت کاندیدای رد صلاحیت شده به فرمانداری‌های آبادان و خرمشهر، تنور انتخاباتی این دو شهر داغ‌تر شد.

بنا به اعلام شورای نگهبان به فرمانداری آبادان، صلاحیت سه نامزد انتخاباتی این شهر که توسط هیئت نظارت بر انتخابات استان خوزستان رد شده بود، تایید شد.

بنا به این گزارش عامر کعبی‌پوزه ، محمدسعید انصاری و عبدالله کعبی مجدداً به جرگه انتخاباتی آبادان پیوستند تا تنور رقابت انتخاباتی در این شهر بیش از پیش گرم‌تر شود.

در حال حاضر سطح شهرستان آبادان و خرمشهر فضای نشست و برخاست‌های انتخاباتی نامزدها فرا گرفته و کاندیداها با حضور در حسینیه‌ها، مساجد و حتی منازل مردم د حال ارائه برنامه‌ها و مواضع خود در خصوص مسائل مختلف کشوری و محلی هستند.

پیش بینی می‌شود تا اعلام رسمی اسامی توسط شورای نگهبان برخی دیگر از افراد رد صلاحیت شده در شهرهای مختلف خوزستان به رقابت انتخاباتی افزوده شوند.

اما در شهرستان خرمشهر نیز یونس محمدی، عبد سامری، ناصر گلک و مهین عنافچه که پیش از این صلاحیت آنها توسط هیئت نظارت بر انتخابات خوزستان رد شده بود توسط شورای نگهبان تایید شد.

نوشتن دیدگاه