افزايش جريمه تاخير مرخصی خودروهای پلاک اروند

جریمه تاخیر خودروهای پلاک موقت به منطقه آزاد اروند افزایش یافت .

خودروهای پلاک موقت این منطقه که برای مرخصی از منطقه خارج شده اند اگر در زمان مقرر به منطقه باز نگردند 20 تا 100 هزار تومان جریمه می شوند.

بر اساس قانون جدید امور گمرکی کشور ، مهلت قانونی خروج خودروهای پلاک موقت مناطق آزاد یک ماه در سال است و صاحبان خودروها موظفند خودروهای ورود موقت را به موقع به منطقه آزاد برگردانند. پیشتر میزان دریافت جریمه  تاخیر این خودروها روزانه 6 و هزار و 250 تومان بود .

مرخصی یک ماهه قانونی خروج خودروها از منطقه آزاد اروند غیر قابل تمدید بوده و بازنگرداندن خودروها در مهلت مقرر پیگیرد قانونی دارد.

تشریفات گمرکی خودروهای پلاک اروند جهت تعویض پلاک و مرخصی در گمرک منطقه آزاد اروند در صورت کامل بودن مدارک خودرو در مدت 2 ساعت انجام می شود.

نوشتن دیدگاه