مراحل واردات خودرو به منطقه آزاد اروند

آیین نامه واردات خودرو

ماده 1: اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی می توانند نسبت به واردات وسایط نقلیه به یكی از سه طریق ذیل جهت استفاده در محدوده مصوب اقدام نمایند.

الف ) كلیه نمایندگی های مجاز شركت های سازنده خودرو كه مدارك احراز نمایندگی آنها به تأیید و تصویب مقامات ذیصلاح رسیده باشد پس از اخذ مجوزات لازم از سازمان .

ب ) اشخاص حقیقی كه می توانند برای استفاده شخصی بر اساس مقررات مربوطه و همچنین این آئین نامه نسبت به واردات خودرو اقدام نمایند.

تبصره 1 : متقاضیان این بند حداكثر سالی یكبار می توانند از مصوبه مربوطه استفاده نمایند.

ج ) شركت های نمایشگاهی كه در اساسنامه آنها واردات و صادرات خودرو قید گردیده پس از اخذ مجوزات لازم از سازمان .

ماده 2: مبنای اخذ عوارض سال ساخت میلادی می باشد .

ماده 3: واردات خودرو سبك طبق ماده 1 متناسب با سال ساخت جاری میلادی تا 3 مدل پائین تر به شرط نو بودن مجاز است.

تبصره 1: خودرو هایی كه توسط نمایندگی ها عرضه می شوند در صورت ورود از طریق اشخاص حقیقی یا شركت های نمایشگاهی 5% افزایش عوارض خواهند داشت.

 

خودروی سبک                                     درصد عوارض گمرکی ورود خودرو

خودروی مدل سال                                               % 20

خودروی یک مدل پایین تر                                      % 23

خودروی دو مدل پایین تر                                       % 26

خودروی سه مدل پایین تر                                     % 29

 

ماده 4: واردات خودروهای سنگین طبق ماده1 ، ( کامیون ، مینی بوس ، اتوبوس کشنده و...) متناسب با سال ساخت میلادی تا 4 سال پائین تر به شرط نو بودن مجاز است عوارض این خودرو ها بر اساس ساخت طبق جدول زیر خواهد بود.

خودروی های سنگین                            درصد عوارض گمرکی ورود خودرو

خودروی مدل سال                                               % 20

خودروی یک مدل پایین تر                                      % 23

خودروی دو مدل پایین تر                                       % 26

خودروی سه مدل پایین تر                                     % 29

 

ماده 5: وسایط نقلیه بیش از 5/2 تن جز و خودرو های سنگین خواهند بود.

ماده 6: از تاریخ 88/8/8 ورود ماشین آلات راهسازی و ساختمانی مصوب هیئت محترم دولت كه شامل ( لودر ، فینیشر ، گریدر ، بولدزر ، غلطك ، ترینچر ، اسكری پیر ) می باشد با سال ساخت جاری میلادی تا 5 مدل پائین تر به شرط نو بودن مجاز است . عوارض ورود ماشین آلات فوق 5% می باشد.

ماده7: شركت های حمل و نقل عمومی ( اتوبوس رانی ، تاكسیرانی) برای تجهیز ناوگان عمومی خود می توانند با رعایت ماده 1 بند الف در این آئین نامه برای واردات خودرو اقدام نمایند . عوارض ورود برای شركت های فوق 5% می باشد.

 

رنگ پلاک                        نوع استفاده

سفید                            شخصی

زرد                                عمومی

قرمز                              دولتی

 

با توجه به فرا رسیدن پایان سال میلادی 2011 و بر اساس آیین نامه واردات خودروهای سبك از تاریخ 90/09/20 واردات خودرو بشرح ذیل خواهد بود:

اجازه ورود خودرو بر اساس مدل سال جاری و 3 مدل پایین تر به شرط نو بودن

2009 - 2010 - 2011 - 2012

فقط خودروهای مستعمل مدل سال جاری اجازه ورود خواهند داشت.

خودروهای مدل 2009 و با سال ساخت 2008 به هیچ عنوان پذیرش نخواهند شد.

 

نحوه استفاده از امتیاز 5 درصدی عوارض خودرو شهدا ، جانبازان ، آزادگان و ایثارگران

* كلیه فرزندان و همسران شهدای گرانقدر هشت سال دفاع مقدس شهرهای آبادان و خرمشهر

* كلیه آزادگان هشت سال دفاع مقدس شهرهای آبادان و خرمشهر

* كلیه جانبازان ( 25% به بالا ) هشت سال دفاع مقدس شهرهای آبادان و خرمشهر

* كلیه ایثارگران شهرهای آبادان و خرمشهر كه حداقل 24 ماه حضور در جبهه داشته اند.

توجه : در كلیه موارد بالا ارائه مدارك مستند دال بر بومی بودن و همچنین تأیید شده توسط مراجع ذیربط الزامیست .

 

 

مراحل ترخیص خودرو :

1. تخلیه خودرو وارداتی در بندر خرمشهر

2. صدور قبض انبار توسط منطقه آزاد اروند

3. مراجعه به گمرک منطقه آزاد و ارائه مدارک خودرو از قبیل ( فاکتور خرید، گواهی پلیس کشور مبدا ، مجوز واردات و ... )

4. تکمیل فرم درخواست ورود خودرو به منطقه آزاد اروند توسط وارد کننده

5. ارزیابی گمرکی و تکمیل فرم آن توسط گمرک منطقه آزاد اروند و تطبیق مدارک خودرو

6. تعیین عوارض خودروی وارداتی طبق آیین نامه توسط گمرک منطقه آزاد اروند و اعلام آن به وارد کننده

7. پرداخت عوارض تعیین شده در بانک و تایید آن توسط امور مالی منطقه آزاد اروند

8. صدور نامه معرفی خریدار توسط گمرک منطقه آزاد اروند به واحد شماره گذاری منطقه

 

شماره گذاری خودرو

1. تحویل مدارک خودرو ، مدارک شناسایی ، مدارک دال بر بومی بودن و تشکیل پرونده

2. بازدید خودرو توسط افسر راهنمایی و رانندگی

3. تعیین شماره پلاک خودرو و هزینه شماره گذاری طبق ابلاغیه سازمان

4. پرداخت هزینه و تایید آن توسط واحد مالی سازمان

5. انجام امور بیمه ای خودرو ، تحویل تصویر آن به مرکز شماره گذاری و بیمه نامه ضمانت برای گمرک جمهوری اسلامی ایران

6. در محوطه مرکز شماره گذاری تحویل پلاک و نصب آن توسط متصدی نصب

7. پرداخت هزینه جی پی اس و نصب آن بر روی خودرو

8. معرفی نامه به گمرک منطقه آزاد اروند از مرکز شماره گذاری

 

ترخیص نهایی خودرو از بندر خرمشهر

1. مراجعه به گمرک منطقه آزاد و دریافت معرفی نامه برای گمرک جمهوری اسلامی ایران

2. ارائه مدارک خودرو به همراه دو ضامن معتبر بومی به همراه چک و سفته به بیمه جهت صدور بیمه تضمین

3. مراجعه به گمرک جمهوری اسلامی ایران و ارائه معرفی نامه گمرک منطقه و بیمه نامه ضمانت

4. انجام امور دفتری و صدور مجوز خروج خودرو توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران از بندر خرمشهر

نوشتن دیدگاه