چرا تعداد کاندیداهای مجلس کم شد؟

ثبت نام نامزدهای انتخابات نهم مجلس شورای اسلامی در حالی به پایان رسید که حدود 5200 نفر در سراسر کشور ثبت نام کردند. این در حالی است که در انتخابات مجلس هشتم ، حدود 6400 نفر کاندیدا شده بودند. این بدان معناست که در این دوره تقریباً 23 درصد کمتر از دور قبل کاندیدا داریم. این کاهش اقبال را می توان در چند سرفصل مورد بررسی قرار داد که در این مقال ، به صورت تیتر وار بدان می پردازیم و شرح و تفسیر آن را به زمانی مناسب تر وامی گذاریم:

1 - شرایط سیاسی حاضر به گونه ای نیست که همه گرایش های فکری و سیاسی فرصت حضور در انتخابات و مجلس شورای اسلامی را مغتنم شمارند. بی گمان پایه های اقتدار کشور و نظام با حضور فراگیر همه گروه های سیاسی در همه فرایندهای مردم سالارانه تحکیم می شود. دلسوزان نظام نباید دچار این تصور شوند که با کنار گذاشتن منتقدین و حتی کسانی که ای بسا انصاف را هم رعایت نکرده اند ، به جمهوری اسلامی ایران و مردم و منافع ملی خدمت می کنند ؛‌ خدمت واقعی زمانی است که زمینه ای فراهم سازند که همه مردم ایران بتوانند در چار چوب قانون و روح مردمسالاری ، با توجه به وزن دیدگاه های خود در ساختارهای نظام ، بازتاب اراده خود را ببینند. یکسان سازی "منتقد و مخالف" با "معاند و دشمن" خطای بزرگی است که می تواند زمینه ساز دلسردی مردم باشد.

2 - مصوبه عجیب و غریب مجلس هشتم درباره اجباری کردن مدرک فوق لیسانس برای نامزدهای انتخاباتی نیز از جمله عواملی است که باعث کاهش قابل ملاحظه تعداد نامزدها شده است. این مساله به ویژه در شهرستان های کوچک تر مشکل زا شده است زیرا در بسیاری از این مناطق افراد اندکی مدرک کارشناسی ارشد دارند و از این تعداد اندک نیز ، عده کمتری علاقمند به نمایندگی مجلس اند و البته بدیهی است که از این گروه بسیار کم شمار نیز تعدادی رد صلاحیت می شوند و نهایتاً مردم گزینه های معدودی برای انتخاب خواهند داشت. این دوره که گذشت ، اما امیدواریم مجلس بعدی خطای مجلس کنونی را جبران کند و زمینه مشارکت بیشتر را فراهم سازد.

3 - عملکرد مجلس هشتم ، هرچه هست ، بین افکار عمومی نمرده قابل قبولی نمی گیرد. این ضعف عملکردی باعث تقلیل و تضعیف جایگاه مجلس شده است و از این رو ، بسیاری از نیروهای قوی و اندیشمند جامعه ، در خود انگیزه ای برای ورود به مجلس نمی بینند. بی گمان اگر مجلس هشتم چهره ای متخصص ، کارآمد و مقتدر از خود نشان می داد ، خانه ملت جذابیت بیشتری برای جلب نیروهای توانمند جامعه داشت.

نوشتن دیدگاه